Poselství Panny Marie z 25.listopadu 2019

25.11.2019 22:01

„Drahé děti! Ať  vám tento čas bude časem  modlitby. Bez Boha nemáte mír. Proto, dítka, modlete se za mír ve vašich srdcích a rodinách, aby se Ježíš mohl zrodit ve vás a dát vám svoji lásku a požehnání. Svět je ve válce proto, že jsou  srdce plná nenávisti a žárlivosti. V očích je, dítka,  vidět neklid, protože jste Ježíšovi nedopustili , aby se zrodil ve vašem životě. Hledejte Ho, modlete se a On se vám daruje v dítěti,  které je radost a mír. Já jsem s vámi a prosím za vás. Děkuji  vám, že jste  přijali mou výzvu.“