Poselství Panny Marie z 25. května 2020

25.05.2020 21:20

„Drahé děti! 

Modlete se se mnou za nový život vás všech. 

Ve svých srdcích, dítka, znáte co je potřebné  měnit: vraťte se k Bohu a Jeho přikázáním, aby Duch Svatý proměnil váš život i tvář této země, které je potřebná obnova v Duchu. 

Dítka, buďte modlitba za všechny ty, kteří se nemodlí, buďte radost pro  všechny ty,  kteří  nevidí východisko, buďte nositeli světla v temnotě tohoto neklidného času. 

Modlete se a hledejte pomoc a ochranu svatých, abyste i vy mohli toužit po nebi a nebeských skutečnostech. Já jsem s vámi a všechny vás chráním a žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji  vám, že jste přijali mou výzvu.“