Poselství Panny Marie z 25. března 2020

25.03.2020 20:24

„Drahé děti! Já jsem s vámi celé tyto roky, abych vás vedla na cestu spasení. Vraťte se k mému Synu, vraťte se k modlitbě a půstu. Dítka, dovolte, aby Bůh mluvil k  vašemu srdci, protože satan vládne a chce zničit  vaše životy i zemi po které chodíte. Buďte stateční a rozhodněte se pro svatost. Obrácení uvidíte ve svých srdcích a  rodinách, modlitbu bude slyšet, Bůh vyslyší vaše volání a  dá vám mír. Já jsem s vámi a všem vám žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, jste přijaly mou výzvu.“