Poselství Panny Marie z 25. března 2018

25.03.2018 21:02

„Drahé děti! Volám vás, abyste byly se mnou v modlitbě v tomto milostiplném čase, kdy  bojuje tma proti světlu. Modlete se, dítka, zpovídejte se a začněte nový život v milosti. Rozhodněte se pro Boha a On vás povede ke svatosti a kříž vám bude znamením vítězství a naděje. Buďte hrdí, že jste pokřtění, a vděční ve svém srdci, že jste součástí Božího plánu. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“