Poselství Panny Marie svěřené na 42. výročí zjevení vizionářce Mariji

25.06.2023 22:51

“ Drahé děti!

Nejvyšší mi dovolí, abych byla mezi vámi, abych za vás prosila, abych vám byla Matka a útočiště vaše.

Dítka, vybízím vás, vraťte se k Bohu a modlitbě a Bůh vám hojně požehná.

Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“