Poselství Panny Marie sdělené prostřednictvím vizionářky Marije na 35. výročí zjevení

25.06.2016 22:52

„Drahé děti! 

 

Děkujte se mnou Bohu za dar, že jsem s vámi. Modlete se, dítka, a žijte Boží přikázání, aby vám bylo dobře na zemi. Dnes, v tento den milosti, vám chci dát svoje mateřské požehnání míru a mojí lásky. Přimlouvám se za vás u svého Syna a vyzývám vás, abyste vytrvaly v modlitbě, abych s vámi mohla uskutečnit svoje plány. 

Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.