Poselství Panny Marie sdělené prostřednictvím vizionáře Ivana Dragičeviće ze zjevení 4. května 2020

07.05.2020 17:34

Drahé děti, toto je čas vděčnosti. 

Dnes od vás žádám lásku, nehledejte chyby a viny druhých a nesuďte je. 

Žádám od vás, abyste milovaly, abyste šířily pravdu. Protože pravda je věčná, neměnná a stále aktuální! Noste světlo mého Syna, tím způsobem zničíte tmy,  které vás stále více chtějí zachvátit a odvést vás daleko od mého Syna Ježíše. 

Nebojte se, já jsem s vámi! 

Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“