Poselství Panny Marie prostřednictvím vizionářky Mirjany z 2. března 2020

02.03.2020 14:30

Drahé děti, vaše čistá a upřímná láska přitahuje moje mateřské srdce. Vaše víra a důvěra v Nebeského Otce jsou vonící růže, které mi přinášíte —nejkrásnější kytice růží sestavené z vašich modliteb, skutků milosrdenství a lásky.

Apoštolové mojí lásky, vy, kteří se upřímně, čistým srdcem, snažíte následovat mého Syna, vy, kteří ho máte upřímně rádi, vy pomozte, buďte příklad těm, kteří ještě nepoznali lásku mého Syna — ale, děti moje, ne jen slovy, ale i skutky a čistými city, kterými slavíte Nebeského Otce.
Apoštolové mojí lásky, je čas bdění a od vás žádám lásku, ne abyste  soudili — nikoho, protože Nebeský Otec bude soudit všechny.
Žádám, abyste vy milovali, abyste šířili pravdu, protože pravda je stará, ta není nová, ona je věčná, ona je pravda. Ona svědčí o věčnosti Boží. Přinášejte světlo mého Syna a rozhánějte temnotu, která vás chce stále více zachvátit.
Nebojte se. Skrze milost a lásku mého Syna jsem já s vámi. 
Děkuji vám.