Poselství Panny Marie prostřednictvím vizionářky Mirjany

02.02.2014 13:49

Panna Maria při tomto zjevení, které se uskutečnilo v domě vizionářčiny rodiny, bylo přítomno několik set poutníků. Vizionářka kromě poselství ze zjevení sdělila také, že Panna Maria při zjevení vypadala srdečně a rozhodně.

"Drahé děti! Mateřskou láskou si přeji vás naučit upřímnosti, protože si přeji, abyste ve svém působení, jako apoštolové, byli přesní, rozhodní a především upřímní. Přeji si, abyste milostí Boží byli oteření pro požehnání. Přeji si, abyste půstem a modlitbou vyprosili od Nebeského Otce poznání přirozeného, svatého – Božského. Naplnění poznáním pod záštitou mého Syna a mne, budete mými apoštoly, kteří budou umět šířit slovo Boží ke všem těm, kteří o něm nevědí, a budete umět přejít překážky, které vám budou stát v cestě. Děti moje, s požehnáním na vás sestoupí milost Boží, a vy ji budete moci udržet půstem, modlitbou, pročištěním a usmířením. Budete mít činorodost, kterou od vás žádám. Modlete se za svoje pastýře, aby paprsek Boží milosti ozářil jejich cesty. Děkuji vám."

(Převzato z www.medjugorje-info.com) Omlouvám se za nedodržení zásad gramatiky z důvodů přirozenosti textu.