Poselství Panny Marie prostřednictvím vizionářky Marije z 25. srpna 2018

25.08.2018 21:13

„Drahé děti! Toto je milostiplný čas. Dítka, více se modlete, méně povídejte a přenechejte Bohu, aby vás vedl cestou obrácení. Já jsem s vámi a miluji vás mojí mateřskou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“