Poselství Panny Marie prostřednictvím Marije Pavlović-Lunetti z 25.2.2017

25.02.2017 20:37

„Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste svoji víru hluboce žily a prosily Nejvyššího, aby ji posílil, aby ji tak větry a bouře nemohly zlomit.

Ať  kořeny vaší víry budou modlitba a naděje na věčný život. A už teď, dítka, pracujte na sobě v tomto milostiplném čase, ve kterém vám Bůh dává milost, abyste v odříkání a výzvě k obrácení byli lidmi jasné a vytrvalé víry a naděje. Děkuji  vám, že jste přijali mou výzvu.