Poselství Panny Marie pro vizionáře Ivana Dragičeviće z 11. 8. 2014

15.08.2014 17:07

Panna Maria i tohoto večera přišla velmi radostná a veselá. Modlila se nad námi se vztaženýma rukama a potom dala poselství:

„Drahé děti i dnes vás chci zvláště vyzvat, abyste se modlily za mír. Modlete se, drahé děti, za moje plány, plány míru. Rozhodněte se pro mír, a bojujte proti zlu a hříchu, drahé děti, modlím se spolu s vámi a přimlouvám se za všechno, za všechny u svého Syna. Děkuji vám i dnes, že jste přijaly moji výzvu. „