Poselství Panny Marie pro medžugorskou vizionářku Mirjanu Soldo z 2. 10.

02.10.2013 13:36

"Drahé děti, miluji vás mateřskou láskou a s mateřskou trpělivostí čekám na vaši lásku a jednotu. Prosím, abyste byly společenství Božích dětí, mých dětí. Prosím, abyste jako společenství radostně ožily ve víře a lásce mého Syna. Děti moje, shromažďuji vás jako svoje apoštoly a učím vás, jak druhé seznamovat s láskou mého Syna, abyste jim tak přinášely radostnou zvěst, která je můj Syn. Dejte mi svoje otevřená, očištěná srdce a láskou k mému Synu je já naplním. Jeho láska dá smysl vašemu životu a já budu chodit s vámi. Budu s vámi do setkání s Nebeským Otcem. Děti moje, spasí se jenom ti, kteří s láskou a vírou kráčejí k Nebeskému Otci. Nebojte se, jsem s vámi. Důvěřujte svým pastýřům, jako důvěřoval můj Syn, když je vyvolil, a modlete se, aby měli sílu a lásku, aby vás vedli. Děkuji vám!"

Mirjana dodala, že Panna Maria vypadala velmi rozhodně a láskyplně.