Poselství Panny Marie, Královny Míru, prostřednictvím vizionáře Ivana z 12.8.2019

23.08.2019 13:38

 

„Drahé děti, v tomto milostiplném čase vás chci zvláště vyzvat k modlitbě, k vytrvalosti v modlitbě. Tolikrát jsem vám říkala, že můj Syn mi dovolil zůstat s vámi tak dlouho, protože vás chci učit a vychovávat, protože vás chci vést k němu – k mému Synovi! Rozhodněte se pro něho! Dejte Ježíše na první místo ve svých rodinách. Modlete se před ním, abyste mohly přijat milosti. Matka se modlí za vás všechny a přimlouvá se u svého Syna.“