Poselství, které Panna Maria svěřila vizionářce Mariji v den 39. výročí zjevení

25.06.2020 22:14

„Drahé děti! 

Slyším vaše volání a modlitby a přimlouvám se za vás před svým synem Ježíšem, který je cesta pravda a život. Vraťte se, dítka, k modlitbě a otevřete svá srdce v tomto milostiplném čase a pojďte cestou obrácení. Život váš je pomíjející a bez Boha nemá smysl. Proto jsem s vámi, abych vás vedla ke svatosti života, aby každý z vás objevil radost života. Všechny  vás, dítka,miluji a žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“