Poselství Královny Míru se šíří světem

10.11.2022 11:31

První národní kongres Královny Míru v Čile

Mší svatou, které předsedal biskup diecéze Rancagua v Čile, mons. Guillermo Vera Soto a koncelebroval i fra Danko Perutina (známý svojí činností pro Medžugorje, kde byl roky kaplanem) byla ukončena dvoudenní duchovní cvičení pro kněze a zahájen 1. Národní kongres Královny míru v Čile. Místem konání bylo San Francisco de Mostazal v diecézi Rancagua, asi 60 km jižně od Santiaga.

Biskup Guillermo, stejně jako i kněží účastnící se duchovních cvičení se radoval z fra Dankovy návštěvy a svolával Boží požehnání na tento kongres.

Druhý den návštěvy v Čile promluvil fra Danko Perutina zúčastněným 1. Národního  kongresu Královny míru na téma „Panna Maria, učitelka pokory a lásky“. Zdůraznil přitom, že pokora je zdrojem všech ctností.

Účastníci tohoto kongresu se sjeli z různých částí Čile, aby vybrali koordinátora a účastníky Základny Medžugorského centra v Čile a seznámili fra Danka se svojí dosavadní činností a způsobem šíření poselství Královny Míru.

Fra Danko jim řekl, že ‘’založení center je nejdůležitějším základem, protože na dobrých základech je možné stavět dobrý dům. A jak Ježíš řekl, že se nestaví na písku, ale na skále,  každý z těchto lidí je skutečná skála. Proto věřím, že tým zodpovědný za Čile má velmi dobrou bázi složenou z lidí, kteří budou srdcem pracovat na šíření poselství Královny Míru’’, prohlásil fra Danko.

Za koordinátorku medžugorského centra v Čile byla zvolena Paola Cancino z kraje Concepción. Její pomocnicí je Macarena Alcalde ze Santiaga a jmenováni byli i blízcí spolupracovníci centra pro různé oblasti, protože Čile má 16 krajů, které se rozprostírají na rozloze 4 270 km. 

Při večeri fra Danko předal koordinátorce Paoli Cancino sochu Panny Marie, Královny míru, kterou přivezl z Medžugorje pro čilské centrum.

V další katechezi fra Danko hovořil na téma - Otevřete svoje srdce a žádejte od Pána dar víry: Otevřít svoje srdce Bohu je tolik potřebné, abychom se proměnili, protože otevíráním svého srdce jemu naplňujeme se jeho láskou a dary Ducha Svatého, jak nás vyzvala Královna míru ve svém poselství z 23. května 1985.: “ Drahé děti! V těchto dnech vás zvláště vyzývám, abyste otevřely srdce Duchu Svatému. Zvláště v těchto dnech Duch Svatý působí skrze vás. Otevřete srdce a odevzdejte svůj život Ježíšovi, aby On působil skrze vaše srdce a upevnil vás ve víře. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!”, řekl fra Danko Perutina, který i při mši kázal  o pokoře. Večer se setkal s bratry františkány v jejichž klášteře je organizován 1. Národní  kongres Královny míru v Čile.

V následujících dnech se fra Danko Perutina setkává s věřícími v Argentině, a již první den pobytu v této zemi bylo na setkání ve svatyni Panny Marie od Útěchy více než 500 lidí, kteří se modlili růženec, zúčastnili se klanění a potom fra Danko uzavřel setkání katechezí. Takový program bude ve čtyřech argentinských městech.

12. listopadu začne třídenní 11. Kongres Královny Míru v Paragvaji.