Pokračování tiskovky Mons.Hosera - odpovědi na otázky

08.04.2017 16:17

Mons. dr. Henryk Hoser, zvláštní vyslanec Svatého Stolce pro Medžugorje, 5. dubna 2017

(druhá část)

ODPOVĚDI NA OTÁZKY

Danuta Liese, Polsko: Bylo by možné, aby nějaký kněz z Polska byl v této farnosti ne jen jako host, ale nastálo ve službě poutníkům? 
Myslím, že je na otci provinciálovi, aby hovořil s provinciemi v Polsku, aby poslali stálého kněze, jako jsou zde i jiní.

Sanja Pehar, Radio MIR Medžugorje: Ze zkušeností, které jste měl v těchto dnech, kde vidíte Medžugorje v nové evangelizaci, kterou Církev tolik ohlašuje? 
Myslím, že Medžugorje již představuje novou evangelizaci. Čísla, která jsem uvedl to dokazují. Stejně tak vzrůstající dynamika přítomnosti poutníků znamená, že i potřeby vzrůstají.

Ivica Đuzel, HRT: Našel jsem na internetu, že jste minulý týden již hovořil s vizionáři, s lidmi, kteří, abychom tak řekli, měli to "blízké setkání". Jaký na vás udělali dojem? 
Přesné je, že kontakt s vizionáři spadá do mého poslání, ale ne ve smyslu hloubkového zkoumání, protože to spadá pod doktrinální komisi, kterou vede kardinál Ruini. Vizionáři byli ve Vatikánu a tam vyprávěli svůj příběh, svoje zážitky atd. S vizionáři se kterými jsem se setkal jsem měl zcela normální, velmi bezprostřední kontakt. Nemůže se zapomínat, že to už nejsou „chlapci a dívky“, už to nejsou děti. Někdo je už i babičkou. Aby byla chápána jejich úloha, je potřeba vnímat i to, že jsou ponoření do normálního života, do rodinného života, do profesionálního života, musíme se starat o život svých dětí, svých vnuků, a to je, skrze jejich starosti přibližuje nám všem. Někteří jsou nemocní, jiní se starají, jak vydělat na živobytí atd.  Normální život, řekl bych. Oni – jak říkají – měli dar těch interiorizovaných zjevení. Není mojí úlohou, abych se vyjadřoval k autentičnosti nebo neautentičnosti zjevení. Církev se ještě nevyjádřila.

Ivan Ugrin, Slobodna Dalmacija: V jednom poselství zde se Panna Maria vyjádřila, že přišla pokračovat v díle, které zahájila ve Fatimě...
Můžete číst historii uznaných zjevení. Mohu uvést, například, La Salette polovina 17. století, Rue du Bac, Lourdy, Fatima, Banneux v Belgii, v roce nástupu Hitlera k moci, nezapomeňte to, ale i Guadalupe v Jižní Americe, v čase koloniálního podmaňování amerických Indiánů… U všech těch zjevení je společný název: Blahoslavená Panna Maria volá k obrácení, odmítání hříchu a poukazuje na výzvy každého období. Na závěr bych uvedl i zjevení v Kibeho – žil jsem 21 roků ve Rwandě a spolupracoval jsem na práci lékařské komise pro zjevení, která začala rok po Medžugorji. Blahoslavená Panna Maria již ukázala spektrum genocidy, která nastala o 12 roků později. A to bylo upozornění. Poselství je podobné tomu, co se říká zde v Medžugorji, výzva k obrácení, k míru, a ta zjevení Církev uznala. To jsou tedy sesterská místa, řekl bych, podle historického  kontextu i podle časové blízkosti – jenom roční rozdíl. Bylo mnoho pochybností, jestli jsou vizionáři pravdiví nebo ne, vymýšlejí-li pohádky atd. Někteří nakonec byli odmítnuti. Vybízím vás tedy k trpělivosti, protože čím je problém složitější, tím více času vyžaduje, aby se došlo k opravdu hodnotným závěrům.

Paolo Brosio, Mediaset Mondadori: Viděl jsem Vaši fotografii na Kopci zjevení u sochy Panny Marie, a to mne hluboce dojalo. V Itálii slýcháme, že kardinál Ruini po třech a půl letech uzavřel práci komise a potvrdil autentičnost prvních týdnů, prvních měsíců zjevení. Co vy si myslíte o těch závěrech? Četl jste závěry komise? 
Je mi líto, ale nečetl jsem materiál té komise, protože nebyl zveřejněn. Po návratu do Vatikánu bych mohl dostat přístup, nebo alespoň hovořit s kardinálem Ruinim, ale zatím nemohu nic říci. Moje poslání spočívá ne jen v tom, abych se ptal osob, které tady pracují, které jsou zodpovědné nebo nejsou zodpovědné za situaci, ale také, abych navštívil poutní místa. Proto jsem vystoupil tou ne právě snadnou cestou k soše Panny Marie, která si zaslouží, aby k ní všichni došli, už tím, že tam stojí. Tam jsem se setkal i se skupinou poutníků, kromě jiných i z Polska, oslovil jsem je několika slovy o mariánské úctě. Tisk, samozřejmě, již řekl, že jsem tam odvedl skupinu poutníků, ale to není pravda.

Darko Pavičić, Večernji list: Když mluvíte o událostech v Medžugorji, hovoříte o zjeveních, a ne o údajných zjeveních. Vy věříte, že se tady skutečně jedná o zjevení, tedy o čem jste hovořili s mostarským biskupem Ratkem Perićem, který v ně nevěří, který je popírá? 
Zdržuji se podávání vlastního úsudku, to je jasné, protože neznám všechny podrobnosti, neznám tu ohromnou práci, kterou vykonala Ruiniova komise. Mluvím-li o zjeveních, to je prostě proto, že se tady užívá ten výraz. Já to říkám v uvozovkách, ale, když mluvím, uvozovky nejsou vidět. I já, jako i vy, očekávám konečný úsudek té komise, a nakonec Papeže, který se vyjádří.

Ivan Pavković, Al Jazeera: Co si Papež vlastně myslí o Medžugorji, o zjeveních a o těch plodech o kterých mluvíte? 
To je velmi dobrá otázka, ale jasné je, že já nevím, co si myslí papež. Neříkal mi to. Tedy, je zapotřebí čekat, protože papež jistě uvažuje nad celým tím výzkumným materiálem a celou vykonanou prací, ale myslím, že při jeho posudku bude svoji úlohu hrát i skutečnost, že je Medžugorje tak významné místo v perspektivě nové evangelizace. Myslím, že i to může být závažné při konečném posudku. Nemluvím o posledním soudu, ale o konečném soudu.

Ines Grbić, Laudato TV: V prohlášení, které jste dal před příjezdem,jste řekl, že budete muset svoji misi vykonávat ve zcela jiných podmínkách a jiným způsobem. Zajímá mne jaké jsou to podmínky a jaký způsob, který se odlišuje od Vaší dosavadní práce? Řekl jste, že jsou tato Mariánská zjevení význačně jiná než byla dřívější. Co je zde specifické? 
Jistě jste si, paní, povšimla specifičnosti zjevení, která mají nový formát, řekl bych, který v minulosti snad nebyl známý v takové dimenzi. předně trvání toho, co nazýváme medžugorskými zjeveními. Trvá to již 36 roků. Medžugorští vizionáři, to je jako zpíváme v předzpěvu „sine fine dicentes“, i když z životopisů některých svatých známe ten fenomen zjevení po celý život. Druhá specifičnost je jejich počet. Někteří napočítali i 47 000 individuálních zjevení. Šest vizionářů má osobní zjevení, což v časovém rozpětí 36 roků snad dá ten počet, nevím. Dále, tato zjevení nejsou vázána na jedno místo. V Lurdech se Blahoslavená Panna Maria stále zjevovala v jeskyni. Ve Fatimě nad dubem, který tam rostl. Tady, podle toho co říkají vizionáři, zjevení následují osobu. Doma, na cestě, v kostele atd. To jsou specifičnosti, které ztěžují hodnocení.

Protože nastal čas, kdy v kostele začíná modlitební program, bylo setkání s novináři v tomto místě přerušeno. (medjugorje-info.com)