Pocítila jsem přítomnost Panny Marie

20.10.2021 15:39

 

(Svědectví čtenářky webu Medjugorje-info.com)

Pochválen buď Ježíš a Maria! Píši vám své svědectví:

Já mohu opravdu říci, že jsem zažila něco mimořádného v Medžugorji, něco co jsem vůbec neočekávala.

První dojem po příjezdu na toto místo byl nepříjemný, protože se mi nelíbily prodejny suvenýrů plné kýčů na každém kroku. Myslila jsem, že by to místo mělo zářit svatostí, a ne touhou po výdělku. V kostele jsem se modlila, ale musím říci, že ani tam jsem necítila nějaké zvláštní nadšení.

Potom jsme se můj manžel, dva synové a já vydali na Podbrdo, protože Križevac byl pro mne příliš příkrá hora.

Chodila jsem od zastavení k zastavení, ale protože jsem špatný horolezec asi uprostřed kopce jsem si sedla, abych si odpočinula, zatímco můj muž a synové pokračovali vzhůru. 
Lidé procházeli a já jsem se začala modlit k naší předrahé Matičce za svoji rodinu.

Najednou mne zalila nevýslovná blaženost a celou mne ovinul nevýslovný pokoj a požehnání. Živě jsem pocítila Mariinu přítomnost, ochranu a útěchu.

Jsem zcela jistá, že je to svaté místo a jsem přešťastná, že mi milosrdná matka Boží umožnila, abych to pocítila a prožila. Od té chvíle se cítím být pokojná, ochráněná a v Boží milosti.

G.B