Počátek života nové komunity v Medžugorji

27.11.2015 21:28

Na první neděli adventní, při mši svaté v 9,30, v medžugorském farním kostele bude spolu s první adventní svící zapálena ještě jedna svíce, která bude symbolizovat počátek práce jedné nové komunity, komunity Víra a světlo. 

„Jeden z plodů Mezinárodních poutí pro osoby s invaliditou, které se v Medžugorji oficiálně organizují již čtyři roky, je i touha samotných organizátorů, členů Sdružení „Susret“ (Setkání) , aby i v samotném Medžugorji ožila jejich komunita „Víra a světlo“. Hnutí vzniklo na podnět Jean Vaniera a Marie-Helene Mathieu, při pouti v Lurdech 1971. Dnes je to duchovní mezinárodní společenství, které shromažďuje osoby s intelektuálními potížemi, jejich rodiče a přátele. Hnutí působí v Chorvatsku od roku 1993. V Bosně a Hercegovině před několika měsíci začala působit tato komunita v Podmilačju, a přejeme si, aby s pomocí Panny Marie tuto neděli, 29. listopadu, začala působit v Medžugorji. Představení komunity a zapálení svíčky – znamení nového života, nové komunity, bude při dětské mši v 9,30 ve farním kostele sv. Jakova, po které bude program představování se a přátelení se pokračovat ve Žluté dvoraně“, jak sdělují členové koordinačního týmu jmenované komunity.