Počátek října v Medžugorji

14.10.2017 01:42

Medžugorje v první polovině měsíce října 2017 potěšilo obnovením svědectví vizionářky Vicky, která po několikaroční pauze znovu promluvila k poutníkům u svého rodného domku na úpatí Podbrda.

A také je zde znovu přítomný vizionář Ivan, díky čemuž pokračují také mimořádná zjevení pro něj při příležitosti setkání jeho medžugorské modlitební skupiny farníků. A tak i naši poutníci měli možnost se zúčastnit mimořádného zjevení na Podbrdu u Modrého kříže v 21 hodin v pátek, 6. 10.

Po zjevení promluvil vizionář Ivan o tom, jak prožil zjevení, že Panna Maria přišla šťastná, modlila se nad přítomnými, požehnala všem, zejména přítomným nemocným. A dala i poselství: I dnes vás vyzývám k vytrvalosti  v modlitbě. Otevírejte svá srdce. Otevírejte svá srdce, abyste mohli přijmout milosti mého Syna. Ivan jí doporučoval přítomné, naše přání, potřeby a po modlitbě Panna Maria odcházela do nebe ve znamení zářícího kříže...