Počátek měsíce prosince 2018 v Medžugorji

09.12.2018 13:28

Kromě mnohých jiných zahraničních poutníků, mezi nimiž převažovali Poláci, Italové, Korejci a Němci, byla v Medžugorji hned 1. prosince na duchovní obnově modlitební skupina ze Sarajeva. Členové skupiny jsou různého věku a když skupinu v roce 2010 zakládali zvolili pro ni název Spiritus Sanctus (Duch Svatý).

Nejdříve navštívili Rodinné centrum Jana Pavla II. sester misionářek raněné rodiny na Vionici (jedna z vesnic patřících do farnosti Medžugorje). Slavili mši svatou, kterou vedl duchovní vedoucí  moditební skupiny, fra Danijel Rajić. Při mši svaté zpíval bend mladých „El Shaddai“, který pravidelně provází nedělní večerní mše v kostele sv. Ante v Sarajevu. Odpoledne se nejdříve věnovali společné modlitbě v oblasti farního kostela sv. Jakova v Medžugorji, kde se pomodlili Růženec u mozaikových kapliček pro rozjímání této části růžence za vnějším oltářem a potom se modlili i u sochy Vzkříšeného Krista. Dále měli dost volného času na osobní modlitbu.

 

Jako v mnohých farnostech je i v Medžugorji již na počátku Adventu slavnostní ovzduší.

V neděli 2.prosince 2018 se v Církvi slaví první  adventní neděle a v pondělí 3.prosince  se začínalo s Roráty.  Tak tomu bylo i v kostele sv. Jakova v Medžugorji. Kostel je každé ráno při mši počínající v 6 hodin zaplněn do posledního místa. Jitřní mše jsou přenášeny i prostřednictvím Radiostanice „Mir“ Medžugorje. 

(podle medjugorje.hr)