Po osmé na Mladifestu v Medžugorji

22.08.2017 08:19

Blaženka Šumić, žije v Dugom Selu u Záhřebu, se zúčastnila celého  28. mezinárodního modlitebního setkání mládeže v Medžugorji. Pro program radiostanice „Mir“ Medžugorje řekla, že v Medžugorji cítí milost, děkuje Pánu za okamžiky, že může být zde přítomná při modlitbě a slavení Pána.

 „Síla společné modlitby je nepopsatelná, zvláště, když vidím  tolik mladých. Dívám se na ně a uvažuji, co je přitahuje, že jsou tady v tom horku od rána do večera. Vystupují na Križevac, na Podbrdo. To může jenom láska a síla Boží. Dívám se na to každým rokem. Posledních osm roků přijíždím, a když jsem přijela poprvé  srce se mi otevřelo. Každou svojí dovolenou plánuji s Mladifestem. Nějak mne nejvíce dojímají chvíle klanění před Nejsvětější svátostí oltářní. Je cítit síla společenství v Kristu,  modlitba ve všech jazycích, okamžiky, kdy se modlíme Otče náš ve všech jazycích. Pokaždé mi až tečou slzy. To jsou mimořádné chvíle. Když vidím mladé takto rozezpívané, jak slaví Pána a zpívají, pocítím, jak Panna Maria dává svůj mír a požehnání“.