Po 113 v Medžugorji

27.08.2015 17:59
 

Ve farnosti Santa Lucia v italské Perugi, je kostel zasvěcený Královně Míru. Je vystavený z iniciativy kněze Ignazia Zaganellia. V těchto dnech don Ignazio byl v Medžugorji již  po 113.

Pro vysílání radiostanice „Mir“ Medžugorje vyprávěl o své první pouti do Medžugorje, o tom jak se v jeho farnosti žije Medžugorje a co on svým farníkům říká o tomto místě. 

Všechno začalo v listopadu 1984, kdy don Ignazio poprvé přijel do  Medžugorje. Přišel ze zvědavosti a nic mimořádného neprožil, ale později se do Medžugorje tolik zamiloval, že se v něm zrodila i idea o výstavbě farního kostela zasvěceného Královně Míru. „Medžugorje je můj domov. V mé farnosti jsou velká obrácení. Ti, kteří se vracejí v poutním duchu mění svůj život. Přijeďte do Medžugorje, přijměte živou víru od Panny Marie, přineste do svých domů, ale zvláště my, kněží. My sem přicházíme přijmout ducha Královny míru, která změnila mne i můj život. Proměnila moji farnost“, vypráví don Ignazio. (radiopostanice „Mir“ Međugorje)