Plody Medžugorje v Libanonu

24.01.2016 09:51

Sana Nassar z Libanonu založila nevýdělečnou organizaci „Přátelé Marie, Královny míru“ jejímž cílem je sloužit poselstvím Panny Marie z Medžugorje. 

Sana zdůrazňuje, že jsou plody Medžugorje v Libanonu impresivní:

 „A vím, že si Panna Marie přeje, aby to tak bylo všude. Panna Maria si přeje, aby se Její plán uskutečňoval po celém světě, a to je, aby lidé poznávali Jejího Syna Ježíše, aby si ho zamilovali a rozhodli se pro Ráj. A Ona to činí velmi působivým způsobem, jak v Libanonu, tak i v každé jiné zemi, kde Ona chce“. 

Sana zdůrazňuje, že mladí odpovídají na výzvy Panny Marie: „A to je veliký důkaz, veliké znamení pro celý svět, že Panna Maria zde v Medžugorji začala s opravdu velikým dílem. Mnozí kněží a biskupové mi řekli, když vidí mladé, jak se modlí nebo postí tímto způsobem, což jinak je v případě mladých velmi těžké, naplňuje je to nadějí. A mladí sem přicházejí, zůstanou a modlí se celé hodiny. V Libanonu nebo jinde navštěvují mladí modlitební a podobná setkání, která pocházejí z Medžugorje a modlí se hodiny na kolenou. Já to vidím jako  'milost', jako 'zázrak', který pochází z Medžugorje, který potom rodí vůli, abychom dělali to, co si Panna Maria přeje a abychom se modlili. Mladí jsou ti se kterými musíme nejvíce pracovat a se kterými nejvíce ze všech pracuje i Panna Maria, protože mládež je náš zítřek, mládež je naše budoucnost, mládež je triumf Srdce Panny Marie“.