Pěšky z Krašiće do Medžugorje

12.10.2014 13:18

Poutník ze Záhřebu, 57letý Gordan Bule, nedávno vykonal děkovnou pěší pouť z Krašiće do Medžugorje. 18 dnů poutě pro něj, jak říká, bylo opravdu mimořádných. Modlil se za rodinu, přátele, obránce, za svůj chorvatský narod. O pouti ještě řekl: „Bylo to poděkování nebeské Matce za všechny doposud vyslyšené modlitby. Cesta byla dlouhá, měl jsem příležitost se modlit za všechno. Při pouti byly i těžké chvíle, i když jsem celou cestu snášel dobře díky přípravám. Z poutě si nesu bohaté zkušenosti. Setkal jsem se s velmi vstřícnými lidmi, kteří mi nabízeli pomoc. Děkuji jim všem za upřímné uvítání.” Pan Bule konal i minulý rok pouť při které spojil Sinj a Medžugorje. Pouť tohoto roku protkal i obrazem našeho blahoslaveného Alojzije Stepince, proto byl počátek poutě v Krasiči: „Není to náhodné, že jsem za místo počátku své poutě vybral Krašić. Chtěl jsem obrátit pozornost k jedné události a tou je proces svatořečení blahoslaveného Stepince, který je podle mého názoru v našem národě velmi málo sledován. Myslím, že Stepinec zasluhuje daleko větší pozornost za všechno to, co prožil, udělal a vykonal pro chorvatský národ”. Když mluvil o blahoslaveném kardinálu Stepincovi a o procesu jeho svatořečení, zdůraznil oběť Stepinovy matky: „Myslel jsem na to, abych spojit ten samotný skutek poutě s blahoslaveným Stepincem, protože jsem to chtěl spojit i s obětí, kterou snášela jeho matka. Nejdříve se modlila, aby se její syn stal knězem, potom, aby byl dobrým knězem a potom, aby byl dobrý biskup. O tom úmyslu své matky se bl. Stepinac dozvěděl teprve, když se vrátil ze studií. Chtěl jsem říci, že se každá oběť vyplatí, a to i ta oběť, kterou snášela jeho matka. Zocelila nám blahoslaveného.”