Pěšky do Medžugorje z vesnice Lišany

28.07.2017 13:19

I když se v Medžugorji scházejí lidé ze všech končin světa, přesto je zvláště zajímavé setkávat se zde s těmi, kteří se na pouť vydávají pěšky. Někteří z nich jdou pěšky i stovky kilometrů. Jedním z nich je i mladý, třiadvacetiletý poutník Valentino Radaš, 23 letý z vesnice Lišany Ostrovičke (mezi Šibenikem a Zadarem), který do Medžugorje došel 15. července ráno. Na cestu se vydal v pondělí 10. července.

Pro Radiostanici Mir Medžugorje Valentino o tom jak prožil svoji cestu a jak se vlastně rozhodl pro tuto pouť do Medžugorje, řekl: „Konečně jsem přišel. Byly těžké chvíle, ale Bohu díky, vydržel jsem! Vloni jsem tady byl poprvé a prožil jsem něco překrásného. Pocítil jsem velikou milost, nejvíce na kopci zjevení, a to mne dojalo. Tehdy jsem byl na pouti dva dny. Pocítil jsem v srdci, že musím přijít pěšky. Povzbudila mne i Ježíšova slova apoštolům, že když se vydávají na cestu nemají si s sebou nic brát. Mají se spoléhat na Boží Prozřetelnost a nedělat si zbytečné starosti. Všechno co jsem si vzal s sebou byl růženec Panny Marie a občanka“, dosvědčuje tento mladý poutník ze Zadaru. (medjugorje.hr)