Pařížský arcibiskup vedl pouť do Medžugorje a kázal o Kristově Království

17.11.2021 20:44

Pařížský arcibiskup mons. Michel Aupetit 26. října předsedal v medžugorském farním kostele večerní mši svaté. Koncelebrovalo 39 kněží. Pařížská arcidiecéze organizovala pouť a spolu s panem arcibiskupem Aupetitem přijeli další čtyři kněží a 54 poutníků. 

V kázání se pan arcibiskup zamýšlel nad evangeliem dne (Lk 13,18-21) o království Božím. Protože v neděli 21. listopadu bude Slavnost Krista Krále, je právě vhodné si připomenout jeho myšlenky o Božím království:

''Pán k nám mluví o Božím království. Ale kde On kraluje? Pro nás království vždycky odpovídá nějakému území. Židé měli zaslíbenou zemi. Muslimové, když někde převládají, pak mluví o 'islámské zemi'. Kde se nachází území na kterém kraluje Ježíš? Jsou nás tedy dvě miliardy křesťanů, a nevíme kde se nachází Kristovo království? To protože Kristovo království není nějaké teritorium. Kristovo království je vaše srdce a i když je v něm jenom trochu lásky, buďte si jisti, že ho Bůh přichází naplnit svojí láskou a potom to zrno lásky vzroste, jako hořčičné zrnko a stane se největším stromem v zahradě. Poselství Panny Marie v Medžugorji říká 'mír, mír, mír', není v něm násilí, není podmaňování, není krve'', prohlásil mons. Aupetit. ''Jestli pustíme Ježíše do našeho srdce, může to proměnit celý náš život, jako říká Panna Maria, když nás volá k obrácení. Když Ježíš vejde do nějakého srdce, mění náš pohled na Boha i na druhé lidi. Místo, abychom se dívali na všechno, co není dobré na našich bratřích a sestrách, dívejme se na ně jako je vidí Ježíš a budeme umět obdivovat to co je u nich krásného. Tím se změní i naše práce. Když zametáte dům, když se budete dívat na smeták nebo na prach, budete z toho nešťastní ještě než začnete, ale když myslíte na lidi, kteří přijdou do vašeho domu, kteří budou šťastní, že jsou důstojně přijati, bude pro vás ta práce snadná'', řekl arcibiskup Aupetit, a dodal, že je království Boží ve vašem srdci, a branou vašeho srdce je láska a vyzval všechny k lásce.

''Víme, že jsme schopni milovat, milujeme svého manželského partnera, svoje přátele, svoje děti, rodiče... Ale ta láska je vždycky omezená, protože Ježíš nám říká jestli milujete ty, kteří vás mají rádi není v tom nic zvláštního. Naše láska, když narazí na nějakou překážku, brzy zchladne. Ale naopak, když přijmeme božskou lásku, jak to od nás Ježíš žádá: "Milujte jedni druhé jako jsem já miloval vás", taková láska, i kdyby byla jako maličké zrnko, neomezeně vzrůstá podle Božích měřítek'', těmito slovy zakončil svoji homilii na vnějším oltáři kostela sv. Jakova v Medžugorji pařížský arcibiskup mons. Michel Aupetit.

Medžugorský farář, fra Marinko Šakota, srdečně poděkoval na závěr mše za jeho přítomnost a za vedení této mše svaté ve farnosti Medžugorje. (z Medjugorje.hr)