Papežský vyslanec, arcibiskup Hoser: O Medžugorje si nikdo nemusí dělat starosti

28.03.2017 14:41

Pan arcibiskup, jehož příchod již každým dnem očekáváme, se vyjádil:

„O Medžugorje by si nikdo nemusel dělat starosti! Ať se v Medžugorji stane cokoli, zůstane místem uctívání Blahoslavené Panny Marie.“ Řekl arcibiskup.

Zvláštní papežský vyslanec pro Medžugorje, arcibiskup Henryk Hoser, pro portál Aleteia poskytl interview, kterým chce uklidnit miliony věřících z celého světa, a vyzval je k modlitbě. Řekl:  „Modlete se za moji misi. Zopakoval, že přes mnohé zprávy v mediích, on do Medžugorje nejde zkoumat samotná zjevení, ale postarat se o více než dva miliony poutníků, kteří tam každým rokem přijíždějí, takže nikdo nemůže zpochybňovat plody Medžugorje, zveřejnil „Dnevno.hr“.

 

Kdy, vy důstojnosti, zůstanete v Medžugorji?

Nedávno jsem slyšel, že jsem byl zázračně uzdraven Blahoslavenou Pannou Marií... Tak legraci stranou. Moje první návštěva Medžugorje začne koncem března.

Já se nejdříve setkám s apoštolským nunciem v Bosně-Hercegovině a sarajevským arcibiskupem. Potom se, přirozeně, sám setkám s místním biskupem a s františkány, kteří jsou na službě ve svatyni. Především si vyslechnu různé názory a potom prověřím lokální pastorační situaci.

 

To tedy bude Vaše první návštěva ve Svatyni. Přesto to není prvně, kdy máte takovýto mimořádný úkol, že?

To je pravda. Já jsem nikdy Medžugorje nenavštívil, ale mnoho věřících z mé Varšavské diecéze (Praha) tam jezdí, a já jsem dobře seznámený s jejich svědectvími. Také je pravdou, že to nebude poprvé co jsem papežským vyslancem. Já jsem byl doposud pověřen již třemi takovými misemi. Dvě apoštolské návštěvy byly krátké. Dva týdny jsem strávil v místě Togo v Beninu. Třetí úkol byl dlouhý. Prožil jsem rok a půl v Ruandě bezprostředně po genocidě (po zjeveních Panny Marie v Kibeho). Ten zážitek mi dává statečnost pro Medžugorje.

 

Když se mluví o mariánských zjeveních v Medžugorji a jejich autentičnosti, můžete našim čtenářům ujasnit skutečnou momentální situaci?

 

V roce 2010 jmenoval Svatý Stolec zvláštní doktrinální komisi v čele s jeho eminencí Camillem Ruinim. V roce 2014 komise dokončila svoji práci a závěry předala Svatému Otci. On potom předmět předal Kongregaci pro nauku víry. Dodnes  Kongregace nevynesla konečné rozhodnutí ani neodhalila svůj postoj.

 

Na misi jste poslán ne jen kvůli zjevením, ale z pastoračních důvodů. Přitom však mnozí nechápou proč dostal polský arcibiskup od papeže Františka tuto misi. Jedny webové stránky zveřejnily, že přicházíte prozkoumat spor související s mariánskými zjeveními?

 Mise je mi svěřena jako pomoc komisi.   Každým rokem Svatyni navštívily dva až dva a půl milionů poutníků z celého světa. To je zvláštní charismatické místo. Skutečnost, že Medžugorje navštěvuje tolik věřících, kteří jsou bez jakýchkoliv pochybností  duchovně obohaceni, je něco co je potřeba mít na zřeteli. Pastorační požadavky tohoto místa jsou ohromné. Představte si, je tam celkem padesát zpovědnic. Problém je v tom, že často není dostatek kněží, kteří mluví různými jazyky světa. Mojí misií je, jak je i sděleno v prohlášení Svatého Stolce, pozorně prověřit lokální situaci, zvláště spojenou s potřebami poutníků. Já bych také měl vyzvat k novým pastoračním iniciativám. Základním cílem je spojit pastorační dosah a lépe koordinovat pastorační aktivity.

 

Po jmenování zvláštního vyslance, ale i zveřejnění listu místního biskupa, který zpochybnil autentičnost zjevení, se mnozí věřící ve světě ptají, jestli jsou jejich poutě bez úspěchu? Jestli jsou jejich modlitby zbytečné? Můžete jako papežský vyslanec ujasnit současnou situaci a osvobodit věřící od starostí?

Nikdo by si vůbec nemusel dělat starosti! Církev ještě nehovořila o pravosti zjevení. Máme čekat na konečné rozhodnutí. To vůbec není prvně, kdy Církev oddaluje nějaké rozhodnutí. Zejména vzhledem k tomu, že mariánská zjevení v Medžugorji jsou výrazně odlišná od dřívějších známých zjevení. Kromě toho, tato otázka nepromění nic v souvislosti s naukou katolické církve o Panně Marii a o mariánské úctě. Mariánská zbožnost jistě vzkvetla v Medžugoriji a přichází tam množství poutníků. Zůstane to místem uctívání i nadále, protože Pannu Marii je možné uctívat kdekoli, zvláště na těch místech, kde je uctívání tak plodné, jako v Medžugorji, jak slyšíme z mnohých svědectví.

Svatý Otec si je toho vědom, proto by si přál prozkoumat ne jen pastorační situaci v Medžugorji, ale jestli je potřeba, najít i způsob pro zlepšení pastorace vzhledem k tomu, že jsou poutníci zde tak silně oddáni Panně Marii.

 

Vzkázal byste ještě něco našim čtenářům?

Vaše čtenáře bych požádal, aby se modlili za úspěch mé misie v Medžugorji, abych se vydal na tuto misi jménem Církve, jak mi ji i Svatý Otec svěřil. Chci při tomto úkolu dojít co nejblíže k objektivní pravdě a přinést velmi konkrétní výsledky.

Já jsem vyslanec Církve a Církev se má za mne modlit, jako se v jednom okamžiku modlila za Petra a Pavla. Nakonec, modlitba je hybnou silou našeho působení v Církvi, jak toho hmotného, tak toho neviditelného. (medjugorje-info)

 

 

 

 

 

 

Kdy, vy důstojnosti, zůstanete v Medžugorji?

Nedávno jsem slyšel, že jsem byl zázračně uzdraven Blahoslavenou Pannou Marií... Tak legraci stranou. Moje první návštěva Medžugorje začne koncem března.

Já se nejdříve setkám s apoštolským nunciem v Bosně-Hercegovině a sarajevským arcibiskupem. Potom se, přirozeně, sám setkám s místním biskupem a s františkány, kteří jsou na službě ve svatyni. Především si vyslechnu různé názory a potom prověřím lokální pastorační situaci.

 

To tedy bude Vaše první návštěva ve Svatyni. Přesto to není prvně, kdy máte takovýto mimořádný úkol, že?

To je pravda. Já jsem nikdy Medžugorje nenavštívil, ale mnoho věřících z mé Varšavské diecéze (Praha) tam jezdí, a já jsem dobře seznámený s jejich svědectvími. Také je pravdou, že to nebude poprvé co jsem papežským vyslancem. Já jsem byl doposud pověřen již třemi takovými misemi. Dvě apoštolské návštěvy byly krátké. Dva týdny jsem strávil v místě Togo v Beninu. Třetí úkol byl dlouhý. Prožil jsem rok a půl v Ruandě bezprostředně po genocidě (po zjeveních Panny Marie v Kibeho). Ten zážitek mi dává statečnost pro Medžugorje.

 

Když se mluví o mariánských zjeveních v Medžugorji a jejich autentičnosti, můžete našim čtenářům ujasnit skutečnou momentální situaci?

 

V roce 2010 jmenoval Svatý Stolec zvláštní doktrinální komisi v čele s jeho eminencí Camillem Ruinim. V roce 2014 komise dokončila svoji práci a závěry předala Svatému Otci. On potom předmět předal Kongregaci pro nauku víry. Dodnes  Kongregace nevynesla konečné rozhodnutí ani neodhalila svůj postoj.

 

Na misi jste poslán ne jen kvůli zjevením, ale z pastoračních důvodů. Přitom však mnozí nechápou proč dostal polský arcibiskup od papeže Františka tuto misi. Jedny webové stránky zveřejnily, že přicházíte prozkoumat spor související s mariánskými zjeveními?

 Mise je mi svěřena jako pomoc komisi.   Každým rokem Svatyni navštívily dva až dva a půl milionů poutníků z celého světa. To je zvláštní charismatické místo. Skutečnost, že Medžugorje navštěvuje tolik věřících, kteří jsou bez jakýchkoliv pochybností  duchovně obohaceni, je něco co je potřeba mít na zřeteli. Pastorační požadavky tohoto místa jsou ohromné. Představte si, je tam celkem padesát zpovědnic. Problém je v tom, že často není dostatek kněží, kteří mluví různými jazyky světa. Mojí misií je, jak je i sděleno v prohlášení Svatého Stolce, pozorně prověřit lokální situaci, zvláště spojenou s potřebami poutníků. Já bych také měl vyzvat k novým pastoračním iniciativám. Základním cílem je spojit pastorační dosah a lépe koordinovat pastorační aktivity.

 

Po jmenování zvláštního vyslance, ale i zveřejnění listu místního biskupa, který zpochybnil autentičnost zjevení, se mnozí věřící ve světě ptají, jestli jsou jejich poutě bez úspěchu? Jestli jsou jejich modlitby zbytečné? Můžete jako papežský vyslanec ujasnit současnou situaci a osvobodit věřící od starostí?

Nikdo by si vůbec nemusel dělat starosti! Církev ještě nehovořila o pravosti zjevení. Máme čekat na konečné rozhodnutí. To vůbec není prvně, kdy Církev oddaluje nějaké rozhodnutí. Zejména vzhledem k tomu, že mariánská zjevení v Medžugorji jsou výrazně odlišná od dřívějších známých zjevení. Kromě toho, tato otázka nepromění nic v souvislosti s naukou katolické církve o Panně Marii a o mariánské úctě. Mariánská zbožnost jistě vzkvetla v Medžugoriji a přichází tam množství poutníků. Zůstane to místem uctívání i nadále, protože Pannu Marii je možné uctívat kdekoli, zvláště na těch místech, kde je uctívání tak plodné, jako v Medžugorji, jak slyšíme z mnohých svědectví.

Svatý Otec si je toho vědom, proto by si přál prozkoumat ne jen pastorační situaci v Medžugorji, ale jestli je potřeba, najít i způsob pro zlepšení pastorace vzhledem k tomu, že jsou poutníci zde tak silně oddáni Panně Marii.

 

Vzkázal byste ještě něco našim čtenářům?

Vaše čtenáře bych požádal, aby se modlili za úspěch mé misie v Medžugorji, abych se vydal na tuto misi jménem Církve, jak mi ji i Svatý Otec svěřil. Chci při tomto úkolu dojít co nejblíže k objektivní pravdě a přinést velmi konkrétní výsledky.

Já jsem vyslanec Církve a Církev se má za mne modlit, jako se v jednom okamžiku modlila za Petra a Pavla. Nakonec, modlitba je hybnou silou našeho působení v Církvi, jak toho hmotného, tak toho neviditelného.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-- 
Se srdečným pozdravem
Monika Štampfelová, 
cestovní agentura Dvě Srdce 
www.medzugorje-dve-srdce-monika-Štampfelova.cz
(na těchto stránkách najdete i 
Aktuality z Medžugorje)