Papežský vyslanec, arcibiskup Henryk Hoser zahájil mší svatou svojí službu v Medžugorji

23.07.2018 23:16

Neděle (22. srpna) byla pro farnost Medžugorje, ale i pro všechny poutníky z velého světa, kteří nosí Medžugorje v srdci zvláštním a požehnaným dnem.

Papež František 31. května  2018 jmenoval arcibiskupa Henryka Hosera, dosavadního Zvláštního vyslance Svatého Stolce, Apoštolským Vizitátorem se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje.

S netrpělivostí byl očekáván den počátku služby mons. Hosera v Medžugorji. Když bylo ve čtvrtek ohlášeno, že mons. Hoser zahájí svojí službu slavnou mší svatou v kostele sv. Jakova, radost farníků i poutníků nebrala konce. Rozlehlý prostor vnějšího oltáře kostela sv. Jakova byl zaplněn před počátkem nedělního večerního programu, a modlitba růžence byla přípravou na slavnostní mši svatou.

Za zvuků vstupní písně velikého sboru ''Královny Míru'' na prostor oltáře v procesí přišli mons. Henryk Hoser, apoštolský vizitátor, mons. Luigi Pezzuto, apoštolský nuncius v Bosně a Hercegovině, provinciál Hercegovské františkánské provincie, fra Miljenko Šteko, medžugorský farář fra Marinko Šakota, a četní koncelebrující kněží.

Mešní slavnost byla zahájena přečtením papežské buly o jmenování, kterou v italštině přečetl nuncius Luigi Pezzuto, a v chorvatštině farář fra Marinko Šakota.

Uvítací řeč pronesl provinciál fra Miljenko Šteko. Zdůraznil v tomto projevu, že tato Eucharistie v Medžugorji má 'zvláštní historický význam, protože je zde s námi poprvé apoštolský nuncius, mons. Luigi Pezzuto, který v Bosně a Hercegovině přímo zastupuje Svatého Otce a Apoštolský Stolec''.

Díky Vám, Excelence, za Váš příchod a já Vás tímto co nejvroucněji vítám! Vyřiďte naší vděčnost nejvyššímu knězi za jeho pastorační péči o Církev, která se projevila i tímto jmenováním, pronesl fra Miljenko Šteko, který pokračoval i uvítáním mons. Hosera.

Drahý pane arcibiskupe Hosere! V tomto milostiplném okamžiku, Vás z celého srdce zdravím jménem všech shromážděných! Jménem Františkánské Provincie v Hercegovině  Vám přeji požehnaný pobyt mezi námi v poslání, které Vám svěřil Svatý Otec, papež František. S hlubokou úctou a láskou přijímáme Váš příchod, který Vám svěřil sám římský Velekněz, který předsedá všeobecnému církvenímu společenství. Ať nás síla Ducha Svatého obnoví abychom od tohoto večera pod Vaším vedením pokračovali na své poutnické cestě!, prohlásil ve svém pozdravném projevu, kromě jiného, fra Miljenko Šteko.

Při příležitosti této mešní slavnosti, kterou označil za počátek nového času pro farnost Medžugorje a poutníky, přednesl svoje uvítání také medžugorský farář, fra Marinko Šakota. Poděkoval nunciovi, papeži Františkovi za jmenování apoštolského vizitátora a též mons. Hoserovi za to, že přijal tuto službu a přišel do Medžugorje. Potom mu fra Marinko předal  dar farnosti Medžugorje – Písmo svaté a květiny.

(přeloženo z Medjugorje.hr)