Papež František oficiálně schválil poutě do Medžugorje

12.05.2019 14:39

 

Papež František vynesl rozhodnutí, kterým schvaluje poutě do Medžugorje, které od teď nadále mohou organizovat diecéze a farnosti oficiálně a nadále už to nebude jen „soukromou“ formou, jak tomu bylo doposud.

Při ranní mši svaté 12. května ve farnosti-svatyni v Medžugorji, které se stalo poutním místem milionů poutníků, to oznámili apoštolský nuncius v Bosně a Hercegovině, mons. Luigi Pezzuto a mons. Henryk Hoser, apoštolský vizitátor Svatého Stolce se zvláštní úlohou v Medžugorji, jak sděluje Vatican News, a otiskla IKA. 

Papež František rozhodl, že je možné organizovat poutě do Medžugorje, přičemž je třeba „stále dbát na to, aby se tyto poutě nevykládaly jako uznání známých událostí,  které nadále vyžadují zkoumání Církve. Je tedy zapotřebí se vyhýbat tomu, aby tyto poutě jakýmkoli způsobem nevyvolávaly konfuzi a pochybnosti v doktrinálním smyslu. To se vztahuje i na pastýře každého řádu a stupně, kteří si přejí jet do Medžugorje a tam slavit nebo koncelebrovat slavnostním způsobem“, vysvětlil novinářům ředitel “ad interim” Tiskové kanceláře Svatého Stolce, Alessandro Gisotti, když 12. května zodpovídal otázky novinářů související s papežovým rozhodnutím.

(přeloženo z medjugorje.hr)