PAPEŽ FRANTIŠEK: "Bůh v Medžugorji koná zázraky.

12.11.2018 10:00


 "Medžugorje je milost. O tom nejsou žádné pochybnosti. Tam se děje mnoho obrácení." To jsou
slova papeže Františka, která před pěti roky zveřejnil jeden kněz v rozhovoru ve
kterém se zaměřoval na papežovu lásku k Panně Marii.

I když  Matka Boží má ráda všechny a není 'šéf pošty',
aby každý den posílala vzkazy, řekl papež František o Medžugorji, že "Bůh koná
zázraky v Medžugorji
. Uprostřed bláznovství, které zotročilo  lidské bytosti, Bůh nadále koná zázraky."

Toto jsou
některé z jeho úvah, které byly zveřejněné v italštině, a o které se podělil
při rozhovoru s fra Alexandrem Awiem Mellom, tajemníkem Papežské rady pro laiky,
rodiny a život.

Foto: Otec Alexandre Awi Mello a papež František


Jeho rozhovor byl zveřejněn v knize "Ona je moje matka. Setkání s Marií" která byla letos vydána i v  italském jazyce (originál je napsán v r.2013 v portugalštině).

Papež zdůraznil, že "lidská poslušnost Církvi je kritériem pro rozhodování, když se jedná o údajná zjevení, a také když se jedná o poselství a lokace (vnitřní řeč) která vycházejí od těch zvláště obdarovaných lidí".


Den kdy Bergoglio zakázal schůzku o medžugorských zjeveních

Případ Medžugorje se stále ještě zkoumá, ale papež František jednou řekl: "když jsem byl v Buenos Aires zakázal jsem setkání, ale ono se přesto konalo. Přitom věděli, že já s tím nesouhlasím."

Papež František těmi slovy narážel na událost, kdy jeden z "vizionářů" z Medžugorje navštívil arcibiskupství, které v té době on spravoval.

papež František, tehdy arcibiskup, se postavil proti setkání (přitom však nevyjadřoval svůj
názor na autentičnost zjevení), protože "jeden z vizionářů vysvětloval celou situaci a přitom řekl, že se mu Panna Maria má zjevit v 16,30, tedy tvrdil, že zná její řád. Na to jsem mu odpověděl: 'Ne, nechci  to tady, ne v kostele'."

Papež prohlásil, že "musíme rozlišovat, takové případy, ale že přesto Bůh koná zázraky v Medžugorji. Uprostřed bláznění, které si zotročilo lidské bytosti, Bůh i nadále koná zázraky."

Stejně tak říká, že možná existují i fenomény, které jsou "osobního" charakteru.

"Přijímám dopisy, ale vím, že jsou slova v nich napsaná spíše psychologické povahy. Musíme
takovéto věci jasně rozlišovat. Něco v Medžugorji je, to je jisté. Lidé tam prožívají obrácení. Ale,  došlo i k nedostatečnému rozlišování, nechci říci, že došlo k hříchu, protože lidé nevědí, kde začíná hřích, ale nedostatek rozlišování tady je."

Proč papež František tolik miluje Marii?

Autor knihy vysvětlil, jak vznikla jeho kniha a komentoval papežskou vizi Církve jako Matky
Marie která s láskou přijímá nové generace.

"Měl jsem příležitost dělat interwiev s papežem Františkem o jeho vztahu k Panně Marii, a
zdá se, že se nejedná jen o zbožný vztah. To je něco co má vliv i na jeho vztah k Církvi. Proč papež František má tak rád Marii? Protože v ní vidí obraz Církve, jaká by měla být - milosrdná matka, učitelka, přítelkyně."

"Domnívám se, že je potřebné přihlížet k té mateřské dimenzi Církve, která miluje a vítá příchod mladých lidí, kterým je nadmíru potřebná", řekl fra Mello, bývalý ředitel národního ministerstva mladých v Brazílii, na konferenci pro novináře o práci Synody, která se konala v tiskové kanceláři Svatého Stolce.

Co se týká Medžugorje, několik měsíců potom co Papež zahájil svůj pontifikát, když předsedal mši svaté v kapli Casa Santa Marta 14. listopadu 2013, vysvětlil, že duch světské zvědavosti, který chce znát a vyhledává stále podivnější a neobyčejnější věci, odvádí lidi stále dále od pravé moudrosti a Boží krásy.

Přitom vyjádřil pochybnosti související s tím, že vizionáři říkají, že pravidelně přijímají poselství
od Panny Marie. Vizionáři tvrdí, že Pannu Marii vidí od 1981. roku. Jsou domněnky, že Církev nakonec uzná jenom prvních sedm zjevení kvůli zprávě, kterou připravila skupina církevních pověřenců v Medžugorji. Mariánská zjevení šesti vizionářům, kteří jsou nyní dospělí lidé údajně probíhají i dnes. Problém začal být složitější i kvůli těžkostem na které narazila Kongregace pro nauku víry (potíže vycházejí ze zkoumání, která Kongregace provedla v roce 2016).

Zatím se ještě vede diskuze o tom jestli se kostel vystavěný v Medžugorji ke cti Panně Marii stane
papežskou svatyní. To by mohlo být řešení sporu mezi františkány, kteří spravují svatyni, a mostarským biskupem, správcem diecéze ve které se svatyně nachází.

Rozhovor s novináři

Během rozhovoru s novináři na cestě z fatimské svatyně, která slavila 100. výročí zjevení Panny  Marie, odhalil papež výsledky komise, která potvrdila jasný rozdíl mezi počátky fenoménu, který je považován za "nadpřirozený" (fenomén trvající od 24. června do 3. července r. 1981) a tím co se stalo po těch prvních zjeveních.

Ve zprávě komise je psáno, že šest dětí vizionářů bylo psychologicky zdravých, že byly zjevením překvapené, a že nebyl vnější vliv na svědectví dětí.

Jako i v případě trojice pastýřů ve Fatimě, vizionáři z Medžugorje odmítli říci co viděli přesto, že je policie zajala a hrozila jim smrtí. Odmítnutý je i předpoklad, že se jedná o démonský fenomén.

Papež František na závěr vyjádřil pozitivní názor o práci komise, kterou založil papež Benedikt
XVI., a které předsedal kardinál Camillo Ruini od jejího založení roku  2010 do uzavření práce v roce 2014.

Komise z pastoračních důvodů byla pro to, aby se odvolal zákaz poutí do Medžugorje.
Ruiniho zpráva v závěru uvádí, že svatyně má být pod vládou Svatého Stolce a navrhuje,
aby se farnost změnila na papežskou svatyni.

Papež v loňském roce poslal polského arcibiskupa Henryka Hosera do Mariánské svatyně,
aby zhodnotil situaci a aby prověřil pastorační péči, která je poskytována místním věřícím i poutníkům. Účelem návštěvy bylo získat více informací, aby se tak mohly plánovat budoucí iniciativy pro pastorační péči.

(medjugorje-info.com/Aleteia)