Papež dnes přijal apoštolského vizitátora pro farnost Medžugorje, mons. Aldo Cavalli

16.01.2023 14:35

Papež František přijal 16. ledna 2023 apoštolského vizitátora se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, arcibiskupa Aldo Cavalliho, jak informovala Tisková kancelář Svatého Stolce, bez uvedení detailů schůzky.

------------------------------------------------------------------------------------------

Po smrti arcibiskupa Henryka Hosera, Svatý Otec 27. 11. 2021. jmenoval arcibiskup Aldo Cavalliho novým apoštolským vizitátorem se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, na dobu neurčitou, i ad nutum Sanctae Sedis, který byl dříve apoštolským nunciem v Holandsku.

“Katolická církev pozorně sleduje tento fenomen, velmi pozorně”, prohlásil Aldo Cavalli po jmenování apoštolský vizitátorem pro farnost Medžugorje. “(Papež František) mi řekl: ‘Půjdeš tam, buď tam, pokojně, klidně a vyrovnaně, buď tam a věnuj se lidem”, sdělil pro naši radiostanic arcibiskup Cavalli papežova slova příjezdu do Medžugorje.

Papež František 12. května roku  2019 vydal rozhodnutí, kterým schvaloval konání poutí do Medžugorje. Od toho dne mohou diecéze a farnosti oficiálně organizovat poutě, které od té doby nemají pouze ‘soukromý’ charakter, jak tomu bylo doposud.

”Papež František rozhodl, že je možné organizovat poutě do Medžugorje, ale vždy dbát na to, aby nebyly vykládány jako uznání známých událostí, které ještě vyžadují zkoumání ze strany Církve. To znamená, že nesmí být jakýmkoli způsobem vyvoláván klamný dojem a pochybnosti v doktrinálním smyslu. Stejné kritérium se bude moci vztahovat na pastýře každého řádu a  stupně, kteří chtějí navštívit Medžugorje a slavit tam nebo účastnit se tam zvláštním způsobem…”, jak bylo psáno v tehdejším zveřejnění uvedeného papežského rozhodnutí, které při ranní nedělní mši 12. května 2019 v Medžugorji zveřejnil tehdejší apoštolský nuncius Bosny a Hercegoviny, mons. Luigi Pezzuto a mons. Henryk Hoser, tehdejší apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Papež František již třikrát poslal svoje poselství účastníkům Mladifestu a Medžugorje bylo s ním spojeno v modlitbách za ukončení pandemie v květnu 2021. spolu s třiceti dalšími svatyněmi a místy modlitby po celém světě.

(Přeloženo z Radiostanice Mir Medžugorje)