Panna Maria nepřináší žádná magická řešení životních problémů

25.02.2016 20:29

 

Její poselství jsou jako dopravní značky, které nám ukazují cestu; abychom došli k cíli, abychom nebloudili nebo neskončili na špatném místě, potřebujeme je následovat.

Nikdy se nedostaneme na určené místo, když zůstaneme sedět u dopravní značky. Je potřeba jít, chodit, tam kam značka ukazuje. S láskou Panny Marie se stejně tak nikdy nesetkáme, nepoznáme ji, neprožijeme ji, když nežijeme její poselství. Teprve, když začneme brát vážně její poselství, budeme moci prožít proměnu, obrácení a zázraky Boží lásky ve svém životě, jak nám i Královna Míru slibuje. Všichni, kteří skrze mariánská zjevení zažili změnu, obrácení, uzdravení duše i srdce znají, kdo je Ta, která se zde zjevuje. Z evangelia víme, jak Ježíš nemohl pomoci těm, kteří za ním chodili ze zvědavosti, sobeckých zájmů a plní předsudků.

Bůh sám sebe učinil „bezmocným“ před uzavřeným srdcem. Panna Maria nám nepřináší nějaká  magická, rychlá řešení životních problémů. Ona nám ne „prodává“ žádné laciné křesťanství. Matka svým dětem dává nejjistější a nejzdravější pokrm. Ona prošla touto zemí a nejlépe zná cestu, která vede k Ježíšovi, k míru a k radosti, kterou nám jenom Ježíš může darovat. Maria je Matka Boží i Matka naše. Ona je žena, která ke svým dětem tím nejčistějším způsobem cítí to, co každá matka cítí ke svým dětem. Jisté je, že Maria to myslí vážně, nechce si zahrávat s naším životem ani nás bavit povchními pohádkami. Nikoho neoklamala a nikoho nezklamala...

(medjugorje-info)