Panna Maria nás volá, abychom přiblížili svět k Bohu

01.06.2022 15:52

Znám tady v Medžugorji jak mladé tak staré, kteří zanechali drogu, honbu za hmotnými věcmi, za požitky tohoto světa a stále se diví jak mohli být tak lehkomyslní a věřit, že by je to co dělali mohlo udělat šťastnými.

Stávají se neúnavnými svědky božského působení a vracejí se s jednotlivci, rodinami, skupinami, chtějí jim pomoci, aby našli Boha, aby je On naplnil. Doporučují zpověď, půst, modlitby, protože na vlastní kůži pocítili kam až člověk dojde, když ho vede zlo. Mnozí dnes svůj hlad po Bohu, bohužel, udusili hříchem a zlem, ztratili smysl a cit pro lidské a křesťanské hodnoty, pro to co je vyvýšené a čestné.

Proto vzrůstá přesvědčení, že poctivý člověk, mladík, dívka, pilný žák a student, věrný muž a pracovitá manželka, kteří se otevírají životu, nemají šanci na tomto světě, ale ti, kteří se otevřeli zákonům světa a těla se stávají vzorem pro mnohé. Nebezpečné je převracení hodnot. Proto jsou  svědci božského života a řádu ještě potřebnější než dříve. Panna Maria nás nevyzývá, abychom svět soudili, ale abychom ho přiblížili Bohu.

Ona mluví o mateřském požehnání, kterým nám žehná. Žehnat není žádný magický čin, který slibuje snadná řešení, ale znamená být aktivní a chránit a milovat život. Svým životem a každým slovem každý z nás buď žehná nebo proklíná. To co děláme nikdy není "soukromé", ono to hned přesahuje náš život a vstupuje do světa a do života druhých lidí. Maria, jako Matka, vstupuje do našeho života, svými zjeveními vstoupila do naší přítomnosti a chce ji požehnat spolu s námi. Otevřít se jejímu povolání, podat jí ruku, jít s ní, znamená mít život, znamená být naplněný láskou a uschopněný pro lásku. A to je mír a podmínka míru.

(Medjugorje-info.com, fra Slavko Barbarić,1994.)