Panna Maria mi ukázala, že můj pravý domov je na Nebi

02.11.2022 16:00

V Mežugorji byla počátkem srpna 2022 také skupina 47 poutníků z různých míst Mexika. Organizátorem poutě byl ALEXANDRO GAVALDON, který již 22 roků shromažďuje a přiváží  poutníky Královně Míru. Jinak se zabývá obchodováním potravinami a již 22 roků žije tento apoštolát šíření medžugorských poselství: organizuje poutě do Medžugorje i do dalších mariánských svatyní ve světě.

Alexandrovo obrácení je spojeno s jeho první poutí do Medžugorje, když v roce 2000 přijel jako organizátor jedné skupiny kněží na duchovní obnovu pro kněze. Zážitky z těch dnů ztrávených v Medžugorji se ho hluboce dotkly. Zvláště milostiplné chvíle, které prožil na kopci zjevení a v kostele při klanění Nejsvětější svátosti oltářní.

Tehdy měl před odjezdem do Medžugorje velká očekávání, zvláště v hmotném slova smyslu. Nedávno se oženil a měl finanční problémy. Cestou do Medžugorje seděl v letadle vedle  jednoho františkána z této provincie, který se ho zeptal jestli jede do Medžugorje a jestli ano, pak že může žádat Pannu Marii o co chce! Tehdy ho napadlo, může-li Pannu Marii požádat o co chce, že jí tedy požádá, aby se mu postarala o nějaký rodinný dům.

Alexandro o tom vypráví: „Když jsem přišel na Kopec zjevení žádal jsem v osobní modlitbě od Panny Marie, aby mi přes moje zaměstnání darovala dům pro moji rodinu. Ty dvě hodiny modlitby uplynuly jako v nějaké extázi ve které jsem si vůbec nebyl vědom času, který plynul. Teprve zvuk kostelního zvonu mne probudil a pozval na mši svatou do kostela. V kostele bylo vše zaplněno tak jsem odešel na kůr kostela. Účastnil jsem se růžence, mše svaté a adorace. A v době klanění jsem se také dostal do toho stavu nějakého hlubokého zklidnění a extáze, stavu podobného tomu který jsem prožíval na Kopci zjevení. Vytrhl jsem se z toho stavu až když už vše skončilo a ostatní odešli.

Tyto dva zážitky hlubokého vnitřního míru, mi ukázaly skutečnou pravdu. Když jsem žádal hmotný dům pro svoji rodinu, ukázala mi Panna Maria, že můj pravý dům není tady, ale na Nebi. To mi připomněly tyto dva moje krátké zážitky Nebe na zemi! A ty zážitky mě navždycky proměnily.“ – dosvědčuje Alexandro. (Přeloženo z medjugorje-info.com)