Pán vpravdě zmrtvýchvstal! Aleluja!

01.04.2016 10:01
(www.medjugorje.hr)

"Pokoj vám! Jako mne poslal Otec, tak i já posílám vás."

(Evangelium podle Jana 20,21)

 

Všem farníkům, poutníkům, přátelům, dobrodincům a všem lidem dobré vůle...

Radostné a požehnané Velikonoce!

Farář a medžugorští františkáni

(sl. obrázky)