Oznámení PROVINCIÁLA HERCEGOVSKÉ FRANTIŠKÁNSKÉ PROVINCIE PŘI PŘÍLEŽITOSTI JMENOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO VYSLANCE SVATÉHO STOLCE PRO MEDŽUGORJE

11.02.2017 21:33

 

 

 

 

 

 

Dnes, 11. února 2017, v poledne, v den památky Blahoslavené Panny Marie Lurdské, Tisková kancelář  Svatého Stolce zveřejnila, že Svatý Otec František jmenoval Zvláštního vyslance Svatého Stolce pro Medžugorje v osobě Jeho excelence Mons. Henryka Hosera, SAC, polského arcibiskupa, současného Ordinátora Varšavsko – Pražského.

Jménem Hercegovské františkánské provincie, jejíž  pastorační péči je svěřena farnost Medžugorje, projevuji synovskou vděčnost přednímu římskému knězi, Svatému Otci Františkovi, za opravdovou pastýřskou péči a pozornost, která se projevuje tímto jmenováním.

Současně chci takto projevit Jeho excelenci, arcibiskupovi Hoseru, srdečné uvítání. Tato Provincie a františkáni, kteří pastoračně působí v Medžugorji, s úctou a oddaností přijímají jmenování Zvláštního vyslance Svatého Stolce, potvrzují upřímnou a úplnou spolupráci a též svoje modlitby za plodnou a požehnanou práci pro splnění svěřeného úkolu.

V Mostaru, 11. února 2017

Fra Miljenko Šteko, provinciál

 (www.medjugorje.hr)