Otec Alexandr z pařížského arcibiskupství: „Medžugorje je kristocentrické místo”

15.07.2017 17:45

 

Otec Alexandr (na fotografii vpravo) je kněz tři roky a přijíždí z pařížského arcibiskupství. Účastnil se nedávno konaného 22. Mezinárodního kněžského semináře v Medžugorji. O. Alexandr  pro program Radiostanice „Mir” Medžugorje o sobě řekl: „Žiji ve společenství s dalšími kněžími, kteří jsou posláni do jiných diecésí blízko Paříže ve kterých je nedostatek kněží. Narodil jsem se ve velmi tradiční křesťanské rodině se čtyřmi dětmi. Vyrůstal jsem ve víře, ale v letech puberty jsem, jako mnozí jiní, víru ztratil. Moje  starší sestra mne povzbuzovala, abych vstoupil do nové modlitební skupiny a tam jsem přišel na něco nového, totiž, že víra a radost mohou jít společně. Potom jsem se účastnil duchovních cvičení, která  organizivala komunita Blahoslavenství a tam jsem se poprvé hluboce do kořenů vyzpovídal a skutečně zakusil, že Bůh je láska. Před tím jsem to věděl teoreticky, a tam jsem to poprvé i zažil. Potom jsem se rozhodl říci Bohu: Zde jsem.”

Na semináři pro kněze v Medžugorji byl poprvé: „Nepřitahovalo mě natolik ani téma semináře, spíše to místo samo, protože pro mne Medžugorje není jen místem modlitby, ale i místo usmíření. Jako bohoslovec jsem sem přijel v roce 2010, ale tehdy samozřejmě nemohl zpovídat. Tentokrát jsem přijel, abych mohl zažít i toto, tj. jak se tu v Medžugorji zpovídá a proč se lidé tady tolik chtějí vyzpovídat. Tentokrát ještě více cítím, že je Medžugorje ne jen místem Panny Marie, ale i místem spojení s Bohem, s Ježíšem Kristem, tedy kristocentrické místo. Pokaždé vidím, jak je vše nasměrováno ke Kristu – Uctívání Kříže, Klanění, modlitební meditace…, a to jasně ukazuje, že nás poselství Panny Marie vedou ke Kristu. To co se žije v Medžugorji je velmi prosté. Panna Maria nám nedala žádné nové pokyny jak jít za Kristem. Uvažoval jsem, že v naší farnosti máme klanění, ale možná nám trochu chybí síla Ducha při modlitbě růžence. Podnětné je představit modlitbu růžence jako zdroj pevné víry a setkání s Kristem. Já i jinak učím mladé modlit se růženec, ale teď cítím, že bych je to měl učit s větším zápalem, protože si i sám vzpomínám na výzvu Panny Marie před mým obrácením, abych se růženec modlil srdcem”, řekl důstojný pán Alexandr. (medjugorje.hr)