SVĚŘ SE BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ! Osvoboď se tohoto světa!

15.04.2023 13:50

 / ZAMYŠLENÍ NAD BŘEZNOVÝM POSELSTVÍM /

Od 1. ledna 1987 zakončuje Panna Maria svoje poselství vizionářce Mariji Pavlović – Lunetti každého 25. dne v měsíci frází: „Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!“ Doposud jsou dvě poselství ve kterých Panna Maria upustila od této děkovné fráze a v obou případech, dva měsíce před nimi, připomněla Fatimu.

Poprvé  Panna Maria připomněla Fatimu v srpnu 1991, a o dva měsíce později dala poselství bez závěrečné fráze: "Drahé děti, modlete se, modlete se!” (25. říjen 1991)

Po druhé poselství bez děkovné fráze nastalo minulý měsíc: „Drahé děti! Ať pro vás tento čas  bude časem modlitby.“ (25. března 2023), a Fatimu uvedla před dvěma měsíci „…Modlete se se mnou, aby se uskutečnilo to s čím jsem začala ve Fatimě i zde.“ (poselství z 25. ledna 2023)

Poprvé po Mariině poselství ve kterém nebylo formule na poděkování brzy následovala Vlastenecká válka v našich krajích, a tentokrát v den, kdy dala Panna Maria poslední poselství 25. března 2023 oznámil ruský prezident Putin, že v červnu 2023 rozmístí jaderné zbraně v Bělorusku...

Přestože nás Bůh v Písmu Svatém poučuje, abychom se 'zbytečně nestarali co bude zítra, protože každý den má dost svého trápení' přesto nás tato shoda v poselstvích a událostech ve společnosti může nutit, abychom se poněkud zamysleli.

Přichází nějaká nová doba? Čeká nás snad nějaký světový a duchovní převrat?

Podle událostí ve světě a v Církvi vidíme, že se hranice mezi Dobrem a zlem pomalu vymazala. Všechno se stalo nějakou šedou a fádní zónou. I v naší víře i v duchovním životě jakoby všechno nějak došlo k nasycení.

Přistihla jsem i sama sebe jak na tom ve skutečnosti jsem. Moje hlava a myšlenky, rozum a srdce jsou zotročené displeji,  světovou scénou, a Bůh se stal jen jakousi infuzí, která mne čas od času udržuje v bdělém stavu. Jinak jsem mrtvá! V temnotě nesmyslnosti jsem pochopila, že se s Bohem dnes nemůže jednat polovičatě. Buď ano nebo ne. Buď jsi chladný nebo vřelý. Vlažnost je k pozvracení se nad sebou i nad svým životem, který životem vlastně ani není!

Žijeme v době ODCHODU! Jako tehdy když Mojžíš vyvedl Boží lid z egyptského otroctví na svobodu dětí Božích, tak je tomu i dnes. Bůh přes nové Mojžíše – odvážné muže a ženy, proroky naší doby – mocně vyzývá k odchodu ze světa, ze sociálních sítí, zábavy a displejů, vymývání mozků nejrůznějšími programy… Bůh nás volá ke svobodě uvažování, osvobození se od sebe samých a os smýšlení světa, k otevřenosti pro Boží podněty, poslušnosti Prozřetelnosti, jednoduše k životu, který je!

Uhasly v nás antény ducha a svatosti. Uhasla v nás čidla, která dokázala pocítit co je dobré a co ne. Uhasla v nás vůle, síla, radost, naděje, touha po proměně, po lepším, po trvalém…

Bůh nám říká, že už je toho všeho dost! Musíme s sebou trhnout a probrat se! Potřebuje nás!

Přichází těžká a ještě těžší doba. Přichází dny temnoty. A když je v nás temnota – jak veliká  temnota bude ve světě?
Proto Panna Maria v posledním poselství z 25. 3. 2023 říká jenom: „Drahé děti! Ať pro vás tento čas bude časem modlitby“ a neděkuje za to, že jsme přijali její výzvu! Neděkuje, protože my jsme opravdu NEPŘIJALI O CO ŽÁDALA!!! Udělali jsme všechno co Ona žádá? NE! Dali jsme Boha na první místo ve svém životě? NE! Rozhodli jsme se pro pokání za naše hříchy a hříchy světa?

NE! Věnujeme se modlitbě za spásu duší? – NE!!!!

Nic jsme neudělali jak je potřeba! Proto Panna Maria končí s poselstvím. Nemá už více co říci než nás jedině znovu vyzvat k modlitbě. Možná nám konečně dojde, jak rozumem tak srdcem, že není možné sloužit světu i Bohu. Život vyžaduje rozhodnutí! Duchovní cesta vyžaduje disciplinovanost a že široká cesta je sice mnohem snadnější, ale vede do propasti!

Bůh nám ještě dává příležitost jak se vymanit z otroctví světa a na poušti ducha pocítit, že se rodí  nový Život! Ten prostý, všudypřítomný, vděčný, všechno spojující, radostný – v prostotě každodenních všedních okamžiků, které tvoří můj, tvůj i náš čas a přecházejí ve Věčnost!

Paula Tomić/medjugorje-info.com

(mírně upraveno)