Oslavy svátku Povýšení svatého kříže na Križevaci.

18.09.2020 13:11

 

Uplynulo 86 roků od dokončení výstavby Kříže na Križevaci a slavení první Eucharistie na kopci, který se v posledních desetiletích stal známý po celém světě. Už tradičně, první neděli po svátku Narození Blahoslavené Panny Marie se v Medžugorji slaví svátek Povýšení svatého Kříže. Letos to byla neděle 13. října, a mši svatou na hoře Križevac vedl fra Damir Pavić, který kromě jiného řekl:

''Všecno co v životě začínáme dělat a všechno co v životě trvá až do posledního dechu našeho života je poznamenáno křížem, řekl na počátku mešní slavnosti fra Damir Pavić a zdůraznil jak je důležité být stále při Kristově Kříži.

Když se připravoval na kázání, v myšlenkách se mu stále vracel obraz sv. Petra, jak se hřeje u ohně té strašné noci, kdy byl Ježíš zrazen a předán svým mučitelům. Ten obraz sv. Petra v bezpečí ohně znázorňuje útěk před křížem.

''My věřící, místo abychom byli pod křížem, abychom ho přijali a nosili, utíkáme od kříže. Problém křesťanů současnosti je to že si přejeme Ježíše působícího zázraky a ne onoho ukřižovaného, a důvod proč nechceme být pod křížem je ten, že Ježíš z kříže odpustil svým mučitelům a prosil za ně'', řekl fra Damir Pavić, který citoval i slova chorvatského blahoslaveného Miroslava Bulešiće, která určil těm, kteří ho mučili a na konec zabili:''Moje odplata je odpuštění. Odpouštět našim nepřátelům musíme i my, protože jenom tak je voláme k obrácení'', vzkázal fra Damir.

Když fra Damir uváděl Ježíšova slova vyslovená na kříži, připomněl i ta Ježíšova slova určená milovanému Ježíšovu učedníku Janovi: Hle Matka Tvá! Která jsou tak významná pro Medžugorje. ''Což tolik roků Mariiny přítomnosti ve skutečnosti není naplnění Ježíšova příslibu? Maria je tady. Maria je nám potřebná stále, proto neustále během historie Ona se zjevuje, přichází, protože její srdce naříká. Bolí ji, když vidí, že děti Jejího Syna za které On prolil krev neposlouchají Její slova'', řekl fra Damir. (Přeloženo z Medjugorje.hr)

Na tuto pout oslav svátku Povýšení svatého kříže do Medžugorje přijíždělo každým rokem velké množství poutníků z českého národa. Letos přijeli 4. Díky Bohu za jejich odvahu a úsilí, které vynaložili, aby byli s Matkou Sedmibolestnou pod Křížem Krista (ve kříži na Križevaci je zazděna relikvie Kříže Kristova). Na svátek svaté Ludmily tato česká poutní skupinka odjela a vystřídal ji jeden poutník, mladý Václav…

Modlím se I za vás, milí čestí poutníci. Jsou vás tisíce, kteří jste celé roky přijížděli. Snad se ještě setkáme…