Oslavy sv. Faustiny v Medžugorji

06.10.2016 22:13

Ve svátek sv. Faustiny Kowalské, 5. října, byla v Šurmancích, v jednom z filiálních kostelů farnosti Medžugorje, mše svatá, kterou slavil fra Marinko Šakota, farář medžugorský. Fra Marinko v programu Radiostanice „Mir“ Medžugorje při té příležitosti řekl: „Je velmi důležité to co nám přinesla sestra Faustina. Plodem toho všeho je i Rok  milosrdenství, který nám daroval papež František. Veliká je úloha sestry Faustiny v odhalování Božského srdce. Ježíš chtěl skrze ni znovu nasměrovat lidi  k tomu nejdůležitějšímu, a to je Boží milosrdenství.“

Kostel v Šurmancích byl vysvěcený v roce 2002. A byl zasvěcený právě Milosrdnému Ježíšovi. Jsou v něm přechovávány i relikvie – částečka těla sv. Faustiny, též ikona Milosrdného Ježíše před kterou se stal zázrak uzdravení, který je užit jako důkaz svatosti sv. Faustiny v procesu její kanonizace. Četní poutníci putují do tohoto kostela, aby se před obrazem Milosrdného Ježíše pomodlili korunku Božího Milosrdenství, odevzdávajíc se Jeho lásce a milosrdenství. (slike)