Oslavili jsme svátek svatého Jana Pavla II.

22.10.2021 21:41

Ve filiálním kotele Božího Milosrdenství medžugorské farnosti v Šurmancích, kam se chodíváme s poutníky modlit korunku Božího milosrdenství před zázračný obraz Milosrdného Spasitele jsou též relikvie svaté Faustyny Kowalské a Jana Pavla II. Doposud jsem zde vídala i velkou, milou sochu svaté Faustýny.

Zašla jsem tam dnes, abych se poklonila před relikvií dnešního oslavence a čekalo tam velké překvapení: 

Nová socha svatého papeže Jana Pavla II. !!!

Dnes ji farnosti darovali polští poutníci, kteří zde při té příležitosti také slavili mši svatou k jeho oslavě...