Oslavili jsme svátek sv. Faustyny

06.10.2021 21:28

 

5. října 2021 v 8 hodin ráno byla v medžugorském filiálním kostele v Šurmancích slavena mše svatá na oslavu svátku sv. Faustyny Kowalské.  Tuto mši slavil mladý medžugorský kněz, fra Renato Galić.

Ve svém kázání fra Renato mluvil o Božím milosrdenství, a farník Ljubo Jovanović, který se o kostel v Šurmancích stará, vysvětlil, proč je tento kostel a poklad, který se v něm skrývá, medžugorským farníkům tak drahý, že se sem často vracejí na modlitbu:

”Když měl papež Jan Pavel II. Faustynu svatořečit, potřeboval nějaký zázrak. Ten se uskutečnil právě před tímto obrazem Milosrdného Ježíše, který máme my na oltáři našeho kostela. Člověk, který se uzdravil před tím obrazem byl Ugo Festa, který trpěl distrofií svalů, epilepsií, a 70 procentním poškozením zraku… Byl odkázán na ivalidní vozík a lékaři mu řekli, že mu může jedině modlitba pomoci. On se tři dny modlil před tímto obrazem a čtvrtý den se uzdravil”, řekl Ljubo.

V tomto filiálním kostele v Šurmancích je uchováván kromě tohoto milostiplného obrazu i částečka těla sv. Faustyny a relikvie sv. Jana Pavla II.

------------------

Naše česká poutní skupina navštívila kostelík Božího milosrdenství kolem 15 té hodiny odpolední. Zúčastnili jsme se mše svaté ke cti sv. Faustyny v anglickém jazyce a pak jsme měli příležitost se i pomodlit korunku k Božímu milosrdenství v češtině. Celý den se tam střídaly různé jazykové skupiny.

Na fotce z kostela Božího Milosrdenství je vlevo relikviář a vpravo socha sv. Faustyny. Oltářní obraz je ten obraz před nímž si nemocný Ubo Festa vymodlil zázrak uzdravení.