Oslavili jsme svátek Neposkvrněného Srdce Mariina

13.06.2021 07:46

Vizionářka Marija Pavlović Lunetti je již delší dobu v Medžugorji. Patří mezi tři ze skupiny šesti medžugorských vizionářů, kteří mají nadále denně zjevení Panny Marie. Ve svém hotelu přijala několik farníků, řeholnic a poutníků, kteří si přáli přítomností při zjevení oslavit zvláštním způsobem památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Na zjevení se Marija připravovala společnou modlitbou s přítomnými věřícími. 

Pozoruhodné bylo, že bezprostředně po zjevení všechny přítomné vyzvala, abychom se společně pomodlili zásvětnou modlitbu k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Modlitba, kterou jsme se modlili je tato: 

Zásvětná modlitba Neposkvrněnému Srdci Mariinu

Ó, přečisté Srdce Mariino, přeplněné dobrotou, projev svoji lásku k nám.

Plamen Tvého Srdce, Maria, kéž sestoupí na všechny lidi.

My Tě bezmezně milujeme.

Vtiskni do našeho srdce pravou lásku, ať po Tobě toužíme.

Ó, Maria, dobrotivá a pokorná srdcem, vzpomeň na nás, když zhřešíme.

Ty víš, že všichni lidé hřeší.

Ó, dej, ať se skrze Tvé přečisté a mateřské Srdce uzdravíme z každé duchovní nemoci.

Dej, ať vždy můžeme vidět dobrotu Tvého mateřského Srdce a ať se skrze plamen Tvého Srdce obrátíme.   Amen.

(text pochází ze zjevení v Medžugorji  - předala vizionářka Jelena a Marijana, která mi připomněla, že si Panna Maria přeje, abychom se tyto zásvětné modlitby k Srdci Mariinu a k Srdci Ježíšovu modlili denně. )