Oslavili jsme svátek narození Panny Marie

10.09.2020 10:38

Každý rok, devět měsíců po svátku Neposkvrněného početí, 8. prosince, slaví katolická církev i svátek jejího narození, to je 8. září.

Podle tradice, se Mariini rodiče – Jáchym a Anna - dlouho modlili o dítě až jim Bůh požehnal a poslal jim dcerku. Toto dítě Bůh od samotného početí uchránil hříchu prvotního, aby je připravil na to, že se jednoho dne stane Bohorodičkou, Matkou Spasitele.

V poselství vizionářce Mirjaně Dragičević - Soldo, líčí Královna Míru svůj život takto: 

“Můj pozemský život byl prostý. Milovala jsem a radovala jsem se z maličkostí. Milovala jsem život, dar od Boha, i když bolesti a utrpení probodávaly moje srdce. Děti moje, měla jsem sílu víry a bezmeznou důvěru v Boží lásku. … Děti moje, váš boj je těžký. Bude ještě těžší, ale vy následujte můj příklad.” (18. března 2018)

Maria pochopila jak je její život veliký Boží dar a poděkovala Bohu Stvořiteli za všechno. Obdivovala se jak malým tak velkým věcem v životě a dala Bohu všechnu svoji lásku. Síla víry a důvěry v Jeho nekonečnou lásku ji vždycky naplňovala.

Kéž se za nás Matka Boží modlí, abychom i my byli vděční Bohu za náš život a abychom všechno co se nám děje přijali v radosti. Poprosme Marii, aby nám pomohla, abychom neztratili lásku a důvěru v Boha ani při kříži a trápení. Následujme příklad Matky Boží a snažme se radovat z malých věcí, které nám nebeský Otec dává. (přeloženo z Medjugorje.hr, zkráceno)