Oslava svátku sv. Faustiny v Medžugorji

06.10.2020 11:21

O svátku sv. Faustiny Kowalské (5. října) byla v Šurmancích, v jednom z filiálních kostelů farnosti Medžugorje, mše svatá,   kterou vedl medžugorský kněz, fra Renato Galić, který během mše mluvil o tom, jak je ve Starém zákoně vidět, že Bůh byl vždycky se svým lidem a podobné to bylo I v historii Církve. V těžkých časech Bůh vždycky pozvedal určité lidi, kteří v určitou dobu provedli určitou změnu, která byla pomocí pro Církev.

V kázání Fra Renato mluvil o tom, jak se Bůh projevil prostřednictvím sv. Faustiny, která největší část svého života strávila v klášteře, zjevil se jí a znovu obrátil pozornost k oné svojí nejkrásnější vlastnosti – Božímu Milosrdenství. Fra Renato zdůraznil  jak nám Bůh svoje milosrdenství daruje bezpodmínečně, odpouštějíce nám hříchy a ''vyzývá nás, abychom odpustili sami sobě, abychom přijali sebe, svoje slabosti, svoje hříchy… ''To odpuštění, které nám Bůh zdarma dává je i výzvou nám všem, abychom i my zdarma dávali odpuštění jedni druhým a abychom tak vzájemně šířili lásku'', řekl fra Renato.

Ve filiálním kostele v Šurmancích se přechévává i obraz Milosrdného Ježíše, kterou darovali poutníci z Trenta. Je to obraz před kterým se stal zázrak uzdravení, který byl použit jako důkaz svatosti sv. Faustiny při procesu její kanonizace.

Kostel v Šurmancích byl v roce 2002 zasvěcen právě Božímu milosrdenství a četní věřící tam putují, aby se před obrazem Milosrdného Ježíše pomodlili růženec ke cti Božího Milosrdenství. V tomto filiálním kostele v Šurmancích se kromě obrazu  Milosrdného Ježíše přechovává i částečka těla sv. Faustiny a relikvie sv. Jana Pavla II.  (FOTO)