Oslava slavnosti sv. Františka

04.10.2013 16:08

Slavnost sv. Františka, zakladatele Františkánského řádu je v Medžugorji slavnostně slavena v pátek 4. října mšemi svatými v 7.30, 8 a v 18 hodin. V 8 hodin je za členy třetího Františkánského řádu, za terciáře.

Tradiční obřad zesnutí svatého Františka, nebo jak je nazýván ''Memoria Transitus'', má formu liturgického obřadu a byl slaven po večerní mši svaté na vigilii slavnosti, 3. října.

Na slavnost se shromažďují věřící spolu s početnými poutníky z Rakouska, Německa, Švýcarska, Anglie, Irska, USA, Kanady, Dánska, Itálie, Francie, Belgie, Španělska, Polska, České republiky, Slovenska, Ukrajiny, Mexika, Brazílie, Vietnamu, Libanonu a připravují se třídenním od 1. října modlitbou růžence v 17 hod. a mší svatou od 18 hod.

Z Farního úřadu jsou zváni všichni farníci na modlitby, zvláště ti, kteří patří k velké františkánské rodině, tedy řeholní sestry františkánky, tereciáři a členové Framy, františkánského mládežnického společenství.

(www.medjugorje.hr)