Oslava 25. výročí založení Družstva průvodců poutníků v Medžugorji

03.11.2016 16:08

 

U pondělí, 7. listopadu, si v Medžugorji připomeneme 25. výročí založení Družstva průvodců poutníků. Oslava bude zahájena večerní mší svatou v 18 hodin v kostele sv. Jakova a pokračuje příhodným programem a přátelením se v hale Jana Pavla II.

Družstvo průvodců poutníků bylo založeno v roce 1991. s cílem pomoci poutníkům, kteří přicházejí do Medžugorje. Všichni členové Družstva prošli duchovní i odbornou formací na seminářích, které farnost organizuje, a s úspěchem složili požadované zkoušky. Kromě skutečnosti, že svoji službu vykonávají ve více než deseti cizích jazycích, je důležité zdůraznit, že členové Družstva jsou průběžně vzděláváni při pravidelných měsíčních  modlitebně-informačních setkáních, katechezích, duchovní přípravě, přednáškách z Bible, historie a pod., aby tak opravdu mohli poskytovat nejkvalitnější služby v oblasti své činnosti. Zvláštní důraz je kladen na správnou prezentaci historie chorvatského národa, událostí v Medžugorji, a na zabraňování zneužívání míst modlitby, zjevení a poselství, a také případnému fanatizmu. Vše proto, aby se poutníkům umožnily pravé poutní zážitky.

Každý jednotlivý průvodce svoji práci s poutníky zakládá na společném prožívání poutě se skupinou, kterou vede. Prosazuje prostou a Církví doporučovanou  mariánskou zbožnost, modlitbu růžence, a též modlitbu v tichosti, Křížovou cestu, a rozhodně i účast na večerním modlitebním programu ve farním kostele. Členové Družstva jsou vzděláni také pro službu tlumočení, takže, kromě klasických služeb průvodce, jsou užiteční i jako tlumočníci. V souladu s uzákoněnými předpisy platnými v Bosně a Hercegovině, členové Družstva byli vzděláni a složili odborné zkoušky i jako turističtí průvodci, aby mohli poutníky provázet jak po svatyni tak i po významných historických a kulturních památkách našeho kraje, a přispívají i tímto způsobem obohacení poutě. Přitom rozhodně dbají na to, aby se poutníci účastnili i katechezí a setkání organizovaných ve farnosti Medžugorje.

Popis průvodců a kontakty na ně můžete najít na  web stránce:

www. vodici-medjugorje.com

www. medjugorjeguides.com

(www.medjugorje.hr)