Opravený text poselství Panny Marie ze zjevení pro vizionáře Ivana z 15. června 2018

16.06.2018 21:23

V pátek 15.6. ve 22 hodin se uskutečnilo mimořádné zjevení pro medžugorského vizionáře Ivana při příležitosti schůzky jeho modlitební skupiny na místě zjevení na hoře na Podbrdu. 

Vizionář Ivan po zjevení seznámil přítomné s poselstvím, které Panna Maria dala. Nahrávala jsem Ivanova slova, ale některá slova byla málo zřetelná. V sobotu odpoledne se mi podařilo získat lepší nahrávku a mám příležitost překlad textu poselství opravit. 

 

"Drahé děti, i dnes vás zvláštním způsobem chci pozvat na Eucharistii. Ať mše je centrem vašeho života. Zvláště, drahé děti, ať  Eucharistie bude ve vašich rodinách. Rodina musí chodit na mši svatou, a slavit Ježíše. Ježíš má být centrem vašeho života. Proto, obnovte, drahé děti, obnovte rodinnou modlitbu. Otevřete se Ježíšovi. Děkuji vám, drahé děti, i dnes, že jste přijaly mou výzvu."

 

Panna Maria přišla dnes večer radostná, veselá. Pozdravila svým obvyklým pozdravem – Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje – určitou dobu de modlila nad námi všemi, zejména nad nemocnými  a požehnala  všem svým mateřským požehnáním. Ivan jí doporučoval nás všechny přítomné, naše úmysly, naše potřeby, a zejména nemocné.   Po modlitbě se vzdalovala do nebe a zanechala po sobě znamení zářícího kříže.