Opět se šíří falešné poselství z Medžugorje

14.01.2020 10:00

Už řadu dnů koluje internetem vzkaz tohoto znění:

Panna Maria v Medjugoriji dala vizionáři Ivanovi velmi důležité poselství: 
válka na Blízkém východě se nebezpečně vyvíjí a může to mít dopad na celý 
svět. Proto nás Nebeská Matka vyzývá, aby jsme se společně modlili růženec, 
aby tato hrozba byla zastavená. Hlavně žádala, aby jsme v 17,30 nechali 
chvilku stát to, co děláme a pomodlili se 3 x Zdrávas Maria. Vyzývá i kněze, 
aby byly kostely přístupné a pozvali lidi ke společné modlitbě. Panna Maria 
ukončila: moje milované děti modlete se, modlete se, modlete se! 
 Přeposílejte, pokud můžete. 

 

Protože se už několik osob na mne obrátilo s dotazem, jestli je to pravda, že dala Panna Maria toto poselství, odpovídám touto formou:

Není pravda, že by Panna Maria medžugorskému vizionáři Ivanovi dala toto poselství. To mám potvrzené od člena Ivanovy medžugorské modlitební skupiny, pana Iva Jurišiće. On mi řekl, že tento vzkaz koluje i v Itálii a Chorvatsku.

Jak je známo, Panna si přeje, abychom se modlili tři růžence denně, abychom se modlili za mír, ale i na další její úmysly. V některých poselstvích říkala, abychom se modlili stále – i když myslíme na Boha s úctou, i když si čteme Písmo svaté s úctou, i to je modlitba.

Nikdy Panna Maria neřekla, abychom se modlili konkrétně tři zdrávasy v 17,30.

To, jak se zdá, vymyslila nějaká "horlivá" duše. Není to nic závadného. Modli se kolik chceš a kdy můžeš, kdy chceš. Lépe tři zdrávasy v 17,30 než nikdy nic.

Závadné je jenom tvrdit někomu, že to si přeje Panna Maria z Medžugorje.

Ona je mnohem náročnější. I to, že by kněží měli nechávat kostely otevřené, aby se tam věřící mohli modlit, i to v Medžugorji někdy řečeno bylo...

Přeji vám Mír a Dobro, drazí čtenáři.